Achtergrondinformatie

AmsterdamMobiel is een onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam (PPA). PPA is een grootschalige proef die zich richt op het verminderen van files in de regio Amsterdam. Tijdens de proef wordt innovatief gebruik gemaakt van technologieën in de auto en op de weg. De proef is een initiatief van de gemeente Amsterdam, provincie Noord Holland, Rijkswaterstaat en stadsregio Amsterdam. Klik hier voor meer informatie over de proef.

Waarom

De Praktijk Proef Amsterdam (PPA) wordt uitgevoerd ten behoeve van kortere en beter betrouwbare reistijden in de Amsterdamse regio én de landelijke beleidsontwikkeling op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie. De PPA heeft als doel om grootschalig ervaring op te doen in de regio Amsterdam met nieuwe toepassingsmogelijkheden van in-car technieken, toegespitst op het individueel en op maat informeren en beïnvloeden van weggebruikers om de verkeersdoorstroming in de regio Amsterdam te optimaliseren.

Belangrijk verschil tussen PPA en bestaande methoden om het verkeer te informeren is dat bij PPA voor het eerst verkeersmanagement en verkeersinformatie worden geïntegreerd. Dit betekent:

PPA draait om het evenwicht tussen individuele informatie enerzijds (de snelste route) en het streven om het verkeer vanuit collectief oogpunt gewenste routes te laten nemen anderzijds.

Doel

Het doel van AmsterdamMobiel is het beperken van de verkeershinder in de spitsperioden en bij evenementen door een breed en consistent verkeersinformatieaanbod voor de automobilist.

Wie

Het projectteam van AmsterdamMobiel bestaat uit medewerkers van ARCADIS en de VID. Onze mensen hebben onder meer ervaring met ontwikkeling van ICT, verkeersmanagement en met de ontwikkeling van in-car toepassingen. Daarnaast maken wij voor de PPA gebruik van onze reeds operationele verkeerscentrale.